nedregulerende lege høj arousal lav arousal selvregulering nedregulering ureguleret adfærd primitive reflekser Der er mange måder at stimulere Vagusnerven på, herunder dyb vejrtrækning, meditation, yoga, massage og endda at synge eller humme. For børn kan en simpel metode være at bruge en åndedrætsøvelse, hvor de trækker vejret dybt ind og puster langsomt ud. Dette kan hjælpe med at berolige dem og reducere stressniveauet.

Primitive reflekser er automatiske og ubevidste reaktioner, der opstår i vores krop som reaktion på specifikke sansestimulistimuli. De er en væsentlig del af vores neurologiske udvikling og er nødvendige for at sikre vores overlevelse og beskyttelse. Primitive reflekser er en vigtig del af barnets første udvikling og er med til at kickstarte den motoriske udvikling.

Hvad er primitive reflekser?

De fleste primitive reflekser forsvinder i løbet af de første par år af livet, da hjernen lærer at regulere og kontrollere dem. Nogle primitive reflekser kan dog stadig være tilstede efter det første leveår, og giver en indikation af at nervesystemet er på overarbejde. Primitive reflekser integreres i vores almene bevægemønster gennem leg og bevægelse. Nogle børn har grundet en ubalance i nervesystemet ikke fået disse integreret i de tidlige år, hvorfor vi ser dem aktive senere hen. i takt med at barnet gennemgår sine motoriske milepæle og bruger sin krop fra gulvliggende til stående, vil vi se mere og mere postural kontrol hvor refleksernes arbejde overtages af bevægelser baseret på højere sansebearbejdning.

Hvilke primitive reflekser findes der

babytjek babybehandling ergoterapi mundmotorik babyterapi
primitive reflekser

Blandt de primitive reflekser er nogle mere kendte end andre, og nogle har større betydning for barnets trivsel end andre. Her er en liste over de reflekser som vi taler om.

  • Fear Paralysis
  • Moro
  • Toniske Labyrint Reflekser (TLR)
  • Spinal Galant
  • Asymmetriske Toniske Nakke Refleks (ATNR)
  • Symmetriske Toniske Nakke Refleks (STNR)
  • Palmar Reflekser
  • Plantar Refleks
  • Rooting Refleks

Freeze respons

En af de årsager vi oftest ser som grund bag de aktive primitive reflekser er Fear Paralysis Reflex, “FPR” er en Freeze respons på stimuli, og er aktiv mens barnet ligger inde i livmoderen.

Hos nogle babyer integreres denne ikke i livmoderen, hvorfor barnet fødes med en aktiv freeze refleks. Dette barn vil ofte se meget opmærksom ud, eller have store stirrende øjne. i dette tilfælde er det en ide at søge en fagperson som kan hjælpe jer med strategier for at skabe ro i nervesystemet.

primitive reflekser

Den mest almindelige blandt de primitive reflekser er Moro refleksen

Børn med aktive primitive reflekser vil ofte have en aktiv moro refleks. Denne refleks sætter os i en tilstand hvor vi konstant er tæt på fight or flight. De fleste sanseindtryk der modtages fra omgivelserne vil afkode som “fare” og reaktionen vil være derefter.

Børn med aktiv moro refleks kan have udfordringer med at vente på tur, hurtigt blive vrede eller føle sig uretfærdigt behandlet. De foretrækker at tingene sker i en forventelig rækkefølge og synes at udforudsete opgave kan være svære. Man vil opleve at denne primitive refleks giver en forsinkelse i motoriske kompetencer, eller at ens barn hurtigt udtrættes.

Moro refleksen er især skyld i en øget lydsensitivitet, og man vil opleve at ens barn reagerer kraftigt på høje eller pludselige lyde. Barnet vil måske endda selv, samtidig larme meget, og blive frustreret over andres larm.

Hvordan behandles de?

Behandlingen er på een gang kompleks, og nem. Det handler nemlig om at vi skal skabe ro i barnets nervesystem, og give mulighed for integrering gennem leg.

Hos mig vil terapien og behandlingen som udgangspunkt være legebaseret, med afsæt i dit barns interesser og et relationelt samspil imellem os. Vi finder på måder hvorpå vi kan integrere forskellige gavnlige bevægemønstre ind i jeres hverdag. Behandlingen foregår oftest som hjemmetræning, hvor i bliver klædt trygt på til at kunne hjælpe jeres børn.

Den vigtigste del af behandlingen er nemlig samspil og jeres fælles forhold. Når vi møder vores børn i relationen, så skaber vi det bedste fundament for deres videre udvikling.

Categories:

Tags:

Comments are closed