sansemotoriske lege

Hvorfor er det vigtigt med sansemotoriske lege i vores børns hverdag, og hvad definerer egentlig en sansemotorisk leg?

Men inden vi dykker helt ned i de specifikke “krav” til sansemotorisk lege, så vil jeg gerne definere begrebet leg først. Leg er nemlig et vidt begreb, og defineret af mange, på forskellige måder. Jeg forsøger i mine interaktioner med børn i klinikken, at tage udgangspunkt i Anita Bundys definition.

sansemotoriske lege

Anita Bundys definition på leg

Anita Bundy er en anerkendt amerikansk ergoterapeut og forsker, som har dedikeret sit arbejdsliv til at udvikle et undersøgelseredskab, til at forstå børns leg. Hendes arbejde har primært fokuseret på at forstå hvilken betydning børns hverdag har af leg, og hvordan leg udvikler både sociale, kognitive og sansemotoriske færdigheder.

Kriterier for leg i følge Anita Bundy

  1. Frihed til at vælge: Leg bør give børn mulighed for at vælge, hvad de vil lege med, og hvordan de vil lege. Dette fremmer deres selvstændighed og beslutningstagningsevne.
  2. Intrinsisk motivation: Leg bør være drevet af barnets egen lyst og interesse. Det bør ikke være pålagt eller styret af voksne. Dette hjælper med at opbygge en positiv holdning til leg.
  3. Aktiv deltagelse: Børn bør være aktive deltagere i legen, hvor de er fysisk og mentalt engageret. Dette fremmer udviklingen af deres motoriske og kognitive færdigheder.
  4. Interaktion med omgivelserne: Legen bør give mulighed for at udforske og interagere med den fysiske og sociale verden omkring barnet. Dette hjælper med at udvikle forståelsen for omgivelserne.
  5. Sociale relationer: Legen bør fremme sociale interaktioner, hvor børn lærer at samarbejde, forhandle og løse konflikter. Dette styrker deres sociale færdigheder.
  6. Fantasi og kreativitet: Leg bør give plads til fantasi og kreativitet, hvor børn kan skabe deres egne historier og verdener. Dette udvikler deres kreative tænkning.
  7. Udfordring og læring: Leg bør være udfordrende nok til at stimulere børns udvikling, men samtidig være inden for deres evner. Dette fremmer læring og mestring.
  8. Sikkerhed og støtte: Legen bør foregå i en sikker og støttende atmosfære, hvor børn føler sig trygge og i stand til at udforske og eksperimentere.

Det er de kriterier som giver os en god rettesnor når vi analyserer eller er nysgerrige på vores børns leg. Anitas arbejde har været en drivkraft i at fremme betydningen af leg i vores børns hverdag. Fri leg udvikler aller mest, da det giver mulighed for at udforske og undersøge og udvikle.

(Fortsættes under billedet)

høj arousal high arousal
sansemotoriske lege

Hvad er så en sansemotorisk leg?

Ofte defineres sansemotoriske lege, som lege der har til formål at styrke færdigheder i barnets sensoriske bearbejdning eller motoriske output. Sansemotoriske lege kan være forholdsvist styrede, da de ofte er igangsat med en agenda, og mål.

Men en sansemotorisk leg, er en leg hvor vi bruger kroppen til at løse opgaver. Det er altså sjældent en fantasileg, eller rolle leg med dukker. Det er oftere betegnet som kropslige lege, hvor samspillet er i fokus. En sansemotoriske leg kan være en forhindringsbane, eller det kan være at løse opgaver.

Sansemotoriske lege er en stor del af mit katalog i min behandling, men det er også ofte styret og med en agenda om at bruge aktiviteten til at regulere nervesystemet med.

Typer af sansemotoriske lege

Vi kan nogle gange have behov for st skrue på vores børns lege når vi kan se at de stikker en lille smule af, måske dit barn så har brug for nogle beroligende lege som får dem lidt mere ned i low Arousal. eller måske du synes dit barn savner lidt energi, og har brug for hjælp til at få mere kontakt til sin krop? så kan du læse lidt her, om sansemotoriske lege som henvender sig til dit barn i low arousal

synes du at det er svært at finde hoved og hale i hvordan du skaber gode sansemotoriske lege, så vil jeg anbefale at kigge forbi legeakademiet som har det største udvalg af sansemotoriske legeaktiviteter.

sansemotoriske lege

Categories:

Tags:

Comments are closed