Lydsensitivitet fight flight freeze

At være lydsensitiv kan skabe store udfordringer i hverdagen

Hverdagen for Lydsensitive børn kan i nogle tilfælde være overvældende og ligefrem begrænsende. Nogle børns reaktioner på deres overvældelse af lydindtryk kan være hovedpine, mavesmerter, kort lunte, nedsmeltninger og ubehag i hverdagen. Det kan være svært for dem at rumme hverdagen og de bliver ofte midforstået, da deres reaktioner, når de overvældes kan være voldsomme.

Hvorfor er nogle børn lydsensitive?

Årsagerne til at man er lydsensitiv kan variere. For nogle børn er det en del af deres naturlige sanseprofil. De er mere tilbøjelige til at opleve verden intenst, herunder lyde. Andre gange kan lydsensitivitet være knyttet til sensoriske forstyrrelser eller neurologiske tilstande som autismespektrumforstyrrelser. Disse børn kan have sværere ved at filtrere og bearbejde sensoriske indtryk, herunder lyde, hvilket kan føre til overvældende reaktioner.

Lydsensitivitet

Hvad gør vi for at hjælpe børn med lydsensitivitet?

Det er vigtigt at vi anerkender vores lydsensitive børn og den overload det medfølger. vores opgave er at hjælpe med at finde strategier til at skabe mere overskud i hverdagen. Det gælder alle voksne som omgiver vores børn, at vi sammen har et ansvar for at lette deres hverdag.

Det er også værd at bemærke at nogle børns lydsensitivitet egentlig skyldes et øget alarmberedskab. Vores høresans er indstillet til at skulle kunne registrere fare på afstand, og er barnet allerede i alarmberedskab, så vil de naturligt være tunet mere ind på at reagere på lyde omkring dem.

Vi skal derfor altid se på mere end de enkelte symptomer. Det er vigtigt at vi er detektiver som er nysgerrige på at finde de bagvedliggende årsager til reaktioner.

(Fortsættes under billedet)

Strategier til at hjælpe mod lydsensitivitet

Identificer lyde som især tricker sensitiviteten, Det kan være at dit barn har generelt svært ved miljøer med et lydbillede fyldt med mange små lyde som til sammen overvælder. Eller det kan være at dit barn snarere reagerer på pludselige og uforudsigelige lyde. to meget forskellige profiler, som kan have brug for forskellige strategier.

Hoved telefoner som skærmer mod de fleste indtryk, og hjælper dit barn til at kunne rumme miljøer med mange lydindtryk. Der er forskellige løsninger, som passer til forskellige børn. Nogle børn tolererer fint at have ørepropper i ørerne. For dem vil disse fra Loop være virkelig gode, og også dem jeg selv bruger. Andre har mere glæde af hovedtelefoner som dækker hele øret eller et høreværn. Nogle vil gerne lukke verden HELT ude og har brug for Noise Cancellation

Små miljøer og mulighed for afskærmning i de miljøer dit barn er i. Hvis vi giver dem mulighed for at kunne søge væk fra støjen, og skabe små oaser og rum i rummet, hvor lydbilledet dæmpes så det er nemmere at være i.

Lydsensitivitet kan være en fast del af hverdagen

Samlet set er lydsensitivitet hos børn en normal del af hverdagen for nogle og en udfordring, der kræver forståelse og støtte fra voksne. Ved at anerkende og imødekomme børns forskellige reaktioner på lyde kan vi skabe en mere inkluderende og støttende atmosfære, der hjælper dem med at trives og udvikle deres fulde potentiale.

Categories:

Tags:

Comments are closed