sanseprofil til børn autisme Sansebearbejdning og regulering hos børn med autisme

Sanseprofil til børn – forstå dit barns sansebearbejdning

Sanseprofiler til børn og voksne er et vigtigt redskab i arbejdet med børn med sansemotoriske udfordringer eller sanseintegrationsforstyrrelser. En Sanseprofil er som udgangspunkt en standardiseret og valideret test, som giver et indgående indblik i den enkeltes måde at bearbejde indtryk fra sine omgivelser. En sanseprofil til børn kan hjælpe mig som terapeut med hvilken indsats jeg kan gøre for at skabe et bedre miljø omkring dit barn. Som forældre er en Sanseprofil også et godt redskab til at hjælpe jer med at indrette en meningsfuld hverdag med mere overskud.

Alle har hver deres unikke måde at være i verden på, og en profil kan vise hvilke elementer man søger på, hvilke man er sky overfor og så videre. Man er nemlig ikke bare overordnet en søger, eller sky, eller følsom eller lavt registrerende. Vi er en mosaik af dem alle, og vores reaktioner på dem det samme.

Hvad er en Sanseprofil eller en Sensory Profile?

Sensory Profile er et vurderingsredskab, der blev udviklet af Dr. Winnie Dunn. Den fokuserer på at undersøge, hvordan børn og voksne reagerer på forskellige sanseindtryk og deres præferencer for sensorisk stimulation. Denne profil bruges til at identificere børns sensoriske styrker og udfordringer og hjælper forældre og fagfolk med at tilpasse miljøet og aktiviteterne for at imødekomme barnets behov bedre.

Har du interesse i at lære mere om strategier som du kan implementere i din hverdag, og forstå hvordan sansebearbejdning fylder i vores hverdag?

så er dette webinar måske noget for dig

De 4 Kvadranter i en Sensory profile – Forstå dit barns sansebearbejdning

Når vi taler om en Sanseprofil, refererer vi ofte til de 4 kvadranter, der identificerer forskellige måder, hvorpå børn reagerer på sanseindtryk. Jeg har samlet et overblik over hvad de 4 kvadranter dækker over, og hvordan det har betydning for dit barns hverdag.

sanseintegrationsforstyrrelse
lav registrering
sanseprofil for børn
sanseprofiler for børn

Nedsat Registrering

Børn i denne kvadrant har en tendens til at have nedsat registrering af sensoriske stimuli. Det betyder, at de har brug for mere stimulation for at bemærke og reagere på sanseindtryk. Disse børn kan virke som om de er “ligeglade” eller “uopmærksomme,” men det er faktisk fordi deres sanser kræver mere intensitet for at få deres opmærksomhed. Denne type vil ofte have blå mærker uden at vide hvor fra de kommer. Eller gå ind i ting uden at registrere det.

Sensorisk følsom

Børn i denne kvadrant har en tendens til at have høj registrering af sensoriske stimuli. Det betyder, at de bemærker selv de mindste detaljer i deres omgivelser og kan blive overvældet af sensorisk information. Disse børn kan virke som om de er “overfølsomme” eller “nemt distraherede,” men det er fordi deres sanser er meget følsomme.

opmærksmohedskrævende barn
sensorisk følsom
sanseprofil for børn
sansesøgende
sanseprofil for børn

Sansesøgende

Børn i denne kvadrant har en tendens til at være søgende efter sensorisk stimulation. Det betyder, at de aktivt søger nye sanseindtryk og kan virke rastløse eller urolige, når de ikke får tilstrækkelig stimulering. Disse børn kan virke som om de “leger for vildt” eller “kan ikke sidde stille,” men det er fordi de søger sensoriske oplevelser. Disse børn har ligesom nedsat registrering brug for mange indtryk for at føle sig mættede.

Sensorisk Skyhed

Børn i denne kvadrant har en tendens til at undgå sensorisk stimulation. Det betyder, at de reagerer negativt på visse sanseindtryk og kan virke som om de “reagerer overdrevet” eller “undgår visse situationer.” Disse børn har brug for at undgå visse sensoriske input for at føle sig trygge og komfortable. Her føler børnene at sanseindryk er ubehagelige eller farlige.

sensorisk sky
skyhed
Sanseprofil for børn

At forstå de 4 kvadranter i en Sanseprofil er afgørende for at støtte dit barns sansemønstre på den bedst mulige måde. Vær opmærksom på dit barns reaktioner på sanseindtryk og tilpas deres miljø og aktiviteter derefter. Hvert barn er unikt, og ved at forstå deres sansemønstre kan du hjælpe dem med at trives og udvikle sig.

En sanseprofil til børn bør aldrig stå alene, og er kun et effektivt redskab hvis der også er foretaget kompetente observationer af barnet. Som man kan se i kvadranterne, så ligner nogle af reaktionerne i høj grad hinanden, og det kan være svært at skelne. En trænet terapeut kigger på hele dit barns væren i verden og hjælper jer med at tilpasse en specifik diæt og plan for jeres barn.

Ønsker du at få udarbejdet en sanseprofil på dit barn, så kan du kontakte mig via GDPR sikret mail her. Du kan få et overblik over mine ydelser og priser via siden her.

Comments are closed