Her finder du en samlet prisliste over mine ydelser

Har du spørgsmål ti priserne er du altid velkommen til at kontakte mig på kontakt@sanselab.dk

Baby- og børneergoterapi

Ergoterapeutisk konsultation – Skolebørn

Har du et barn er startet i skole, så er det denne konsultation du skal vælge.

Undersøgelsen kan bestå af:

Undersøgelsen inkluderer en 90 minutter session med samtale med omsorgspersoner og kliniske observationer af dit barns sansemotoriske færdigheder, herunder posturale kontrol, finmotoriske færdigheder og forudsætninger, eksekutive funktioner – herunder planlægning og ideation og reaktion på sensoriske indtryk.

Gennemgang af gode øvelser og en handleplan

Journalopstart

Pris 1.250

mulighed for tilkøb af rapport 1.650 kr som dækker tiden jeg bruger på at skrive en uddybende rapport. Denne kan fx bruges til forberedelse til møder med fagpersoner, til overlevering i institution eller lignende. Rapporten indeholder blandt andet strategier til barnets hverdag, analyse og rådgivning.

Ergoterapeutisk konsultation – Før-skolebørn

Har du et barn som er fyldt 1 år, men endnu ikke startet i skole, så er det denne konsultation du skal vælge.

Undersøgelsen kan bestå af:

Undersøgelsen inkluderer en 75 minutter session med samtale med omsorgspersoner og kliniske observationer af dit barns sansemotoriske færdigheder, herunder posturale kontrol, finmotoriske færdigheder og forudsætninger, eksekutive funktioner – herunder planlægning og ideation og reaktion på sensoriske indtryk.

Gennemgang af gode øvelser og en handleplan

Journalopstart

Pris 1.050

mulighed for tilkøb af rapport 1.650 kr som dækker tiden jeg bruger på at skrive en uddybende rapport. Denne kan fx bruges til forberedelse til møder med fagpersoner, til overlevering i institution eller lignende. Rapporten indeholder blandt andet strategier til barnets hverdag, analyse og rådgivning.

Online konsultationer

Undersøgelsen består af:

Online konsultationer er kommet for at blive, for det har vist sig, at med video og samtale, kan vi hjælpe rigtig mange uden fysisk tilstedeværelse.

En online konsultation opdeles i to kategorier, en indledende konsultation og efterfølgende konsultationer.

Indledende konsultation ligger på 1.050 kr

opfølgende konsulationer ligger på 850 kr


Konsultationerne er bygget med følgende elementer:

Journalopstart/journalføring

Gennemgang og analyse af videomateriale inden møde

sparring og rådgivning i gennemgang af video.

mulighed for tilkøb af rapport 1.650 kr som dækker tiden jeg bruger på at skrive en uddybende rapport. Denne kan fx bruges til forberedelse til møder med fagpersoner, til overlevering i institution eller lignende. Rapporten indeholder blandt andet strategier til barnets hverdag, analyse og rådgivning.

Ergoteraputisk konsultation – Babytjek 0-4 mdr

Undersøgelsen består af:

Mundmotorisk undersøgelse – inkl vurdering af stramt tungebånd

Undersøgelse for stresset nervesystem

Gennemgang og behandling af dit barns krop for undersøgelse af spændinger og låsninger

Introduktion til den første tid på maven, og hvordan i som forældre kommer trygt igang med de sansemotoriske lege

Journalopstart

Pris 950

Ergoteraputisk konsultation – Babytjek 4-12 mdr

Undersøgelsen består af:

Mundmotorisk undersøgelse – inkl vurdering af stramt tungebånd

Undersøgelse for stresset nervesystem

Gennemgang og behandling af dit barns krop for undersøgelse af spændinger og låsninger

Rådgivning og vejledning til hvordan du styrker dit barns videre udvikling gennem sansemotoriske legeaktivteter.

Journalopstart

Pris 950

Opfølgende konsultationer og behandlinger

Hvad planen bliver efter den indledende samtale er ikke forudsagt.

Børn er forskellige og har forskellige problemstillinger, nogle har blot brug for enkelte opfølgende sessioner og så klarer i resten derhjemme. Andre har et større behov for terapeutisk intervention og her vil vi ofte starte et forløb. I forløb ser jeg ofte børnene hver/hveranden uge, hvor vi arbejder med de udfordringer dit barn måtte have.

Nogle har stor glæde af at gå i intensive forløb med ugentlige behandlinger, ligesom nogle har brug for uddybende og yderligere undersøgelser for at kortlægge barnets udfordringer og ressourcer.

Jeg tilbyder forskellige typer af forløb med behandlingsstrategier. Herunder to lydterapeutiske behandlinger kaldet Safe and Sound protocol og Integrated Listening Systems.

Opfølgende konsultation fra 850 kr

Forløb af 10 sessioner a’ en times varighed –  7600 kr 

Inkl. mulighed for behandling med lydterapi i klinikken

Hjemmeprogram med Safe and Sound protocol – 1000 kr

inkl. opfølgende konsultation og telefonisk rådgivning

Hjemmeprogram med integrated Listening Systems – 2500 kr

inkl. opfølgende konsultation og telefonisk rådgivning

Sensory Profile 2

Ønsker du at få udarbejdet en Sensory Profile 2, som er et de mest validerede undersøgelsesredskaber for sansebearbejdning er det også muligt.

En sanseprofil består af et spørgskema som udfyldes af relevante omsorgspersoner, og derefter en analyse af resultaterne.

En profil inkluderer:

  • Uddybende samtale, enten telefonisk eller fysisk med forældre (eller anden relevant omsorgsperson)
  • Udfyldelse af spørgeskema
  • Rapport inkl. forslag til implementering af strategier i hverdagen som kan lette barnets udfordringer. 
  • Overlevering mundtligt


5.500 kr

ekskl. indledende konsultation

Hold

Holdforløb

4 ugers forløb inkl. kaffe – 650 kr

8 ugers forløb inkl. kaffe – 1300 kr

Medlemskab

Den absolut billigste løsning, hvis du ved du vil komme igen og igen

Delight – 550 kr

Giver adgang til et valgfrit ugentligt hold

Deluxe – 750 kr

Giver adgang til to valgfrie ugentlige hold

Klippekort til dop in hold

Klippekort kan være en god fleksibel løsning til dig der gerne vil spare penge, og ikke vil gå på hold hver uge.

8 gange – 1300 kr

4 gange – 650 kr