Sanseintegration for børn med sansemotoriske udfordringer

Børn med Sansemotoriske udfordringer, kan have problemer med deres sanseintegration. Det betyder at de kan have svært ved at tolke og forstå information fra deres sanser. Sansemotoriske udfordringer kan påvirke børns evne til at lære, kommunikere og interagere med omverdenen og indgå i sociale relationer.

Gennem målrettede lege og bevægelser kan vi hjælpe børn med sanseintegrations udfordringer, til en hverdag i bedre balance. Målrettet sansemotorisk træning og behandling hjælper hjernen til at reorganisere og danne nye motorveje for sensoriske inputs. Disse motorveje skaber mulighed for at lære nye færdigheder og bevægemønstre. Sansemotoriske udfordringer gør det svært for dit barn at mærke sig selv, og sine omgivelser, og de bruger unødig energi på at sansebearbejde alle indtryk. Dette overarbejde har stor betydning for deres kognitive evner, og mulighed for at deltage hensigtsmæssigt i sociale relationer.

Inden vi igangsætter en behandling, gennemgår vi en række af undersøgelser af dit barns sansemotoriske udfordringer og styrker. Under undersøgelsen vil jeg sammen med barnet lege og være nysgerrig på hvordan vi bedst kommer i mål med vores fælles målsætning.

Min erfaring fortæller mig, at vi med en målrettet og intensiv indsats kommer trygt igennem et behandlingsforløb.

Et pakkeforløb inkluderer:

 • Opstartssamtale med forældre
 • Første konsultation med barnet
 • Sensorisk Profil analyse
 • 5 Behandlingsgange, ugentligt eller hveranden uge
 • Tilpasning af hjemmeøvelser fra gang til gang
 • Træningsprogram hjemme inkl. Rettelser
 • Evaluering og opsamling
 • Mulighed for at bruge Safe and sound protocol lydterapi
 • Mulighed for lån af redskaber til hjemmebrug

10.100 kr – Kan deles over i to rater

kontakt mig på kontakt@sanselab.dk for en indledende dialog om dit barn og jeres behov.

Hvad er Sanseintegration?

Sanseintegration er processen, hvor hjernen samler, analyserer og bearbejder information fra vores krop og vores omgivelser.
Det er vores sansers vigtigste opgave at afkode hvor vi er, hvordan vi og om det er trygt hvor vi er.
Dette hjælper børn med at opnå en bedre forståelse af deres omgivelser og interagere med dem på en hensigtsmæssig måde.

børneergoterapi børneergoterapeut sansemotorik sanseintegration Vagus nerven

Hvordan hjælper Sanseintegration børn med sansemotoriske og emotionelle udfordringer?

Børn med sanseintegrationsproblemer kan have svært ved at tolke og forstå information fra deres sanser, hvilket kan føre til adfærdsmæssige og læringsmæssige udfordringer. Men ved at arbejde med sanseintegration kan disse børn forbedre deres evne til at bearbejde information, hvilket kan føre til bedre funktionelle færdigheder, såsom:

 • Styrket selvtillid og selvværd
 • Forbedret evne til at mærke og regulere sig selv
 • Bedre socialinteraktion og kommunikation
 • Forbedret motorisk koordination og balance
 • Bedre koncentration og opmærksomhed
 • Forbedret evne til at lære og huske information

Har dit barn sanseintegrations udfordringer?

Sanseintegration behandling er en unik tilgang til at håndtere krop og sind. Det fokuserer på at forbedre vores sansers evne til at samarbejde og kommunikere med hinanden for at opnå en bedre funktion af kroppen og forbedre vores mentale velbefindende.

Sanseintegration handler om at vi sammen styrker barnets evne til at regulere sit nervesystem. Nogle børn oplever en hverdag i kaos, fordi de overvældes af de krav og indtryk som skal bearbejdes. For nogle børn kan det være svært at mærke deres egen krop, og de har brug for hjælp til at styrke det sansemotoriske fundament.

Den ergoterapeutiske behandling af sanseintegrations udfordringer

børneergterapi ergoterapi sansemotorisk udvikling sanseintegration primitive reflekser neuroception
REGULERING AF NERVESYSTEM

I den indledende konsultation, er der primært vægt på at skabe et trygt rum for dig og dit barn. Her finder vi hinanden og vi samtaler om hvordan i oplever udfordringer i løbet af dagen. En undersøgelse består af små lege og øvelser hvor jeg kigger efter små tegn på udfordringer. 

PRIMITIVE REFLEKSER

Nogle børn med sansemotoriske udfordringer har stadig aktive spædbarns reflekser, også kaldet de primitive reflekser.

Primitive er reflekser som barnet har i de første leveår, deres funktion er at kickstarte den motoriske udvikling hos barnet. De forskellige reflekser er ufrivillige reaktioner på ydre sansestimuli og de sættes i gang på hjernestamme niveau

sanseintegration sansemotorik ergoterapi børneergoterapi særligt sensitiv
musikterapi lydterapi ils integrated listening systems
MULTISENSORISK LYDTERAPI

Jeg har mange redskaber i min kasse, to af min yndlingsredskaber er en lydterapi fra MyUnyte kaldet  Integrated Listening Systems og  Safe and Sound Protocol baseret på den polyvagale teori om Vagus nerven

Videoen her er lavet da Sanselab hed Babysteps