nedsat registrering lavt selvværd ON DEMAND - Sansebearbejdning og Regulering hos dit barn

Sådan hjælper du dit barn med dårligt selvværd

Har dit barn dårligt selvværd? Et barn med dårligt selvværd kan faktisk skyldes en nedsat registrering af sensoriske inputs. Det betyder at dit barn har rigtig svært ved at mærke sig selv og afkode signaler fra omgivelserne. Disse svære afkodninger medfører at dit barn har svært ved at aflæse andres signaler, eller opfange underspil i hverdagen. Når dit barn oplever ikke at kunne følge med, eller at måtte spørge om informationer gentagne gange, kan det føles som nederlag.

nedsat registrering lavt selvværd

Hvorfor har nedsat registrering betydning for selvværd?

Børn med nedsat registrering kan opleve udfordringer med deres selvværd på grund af de udfordringer, de står over for i forhold til sensorisk bearbejdning. Da de har brug for mere intens stimulering for at bemærke og reagere på sanseindtryk, kan de føle sig anderledes og svage i forhold til deres jævnaldrende. Det kan være sværere for børn med nedsat registrering at opfange de finere nuancer i samspil. I fysiske aktiviteter kan det komme til udtryk ved at dit barn har mindre lyst end andre børn i at deltage i aktiviteter. De kan have en langsom krop, reaktioner eller lignende og kan virke dovne eller uengagerede på deres omgivelser. Men det er de slet ikke, de har bare virkelig svært ved at mærke sig selv og deres omgivelser.

Nedsat registrering kan påvirke børns evne til at deltage i forskellige aktiviteter, især dem, der kræver hurtige reaktioner eller følsomhed over for små detaljer. Når de ikke kan deltage fuldt ud, kan det føre til følelsen af utilstrækkelighed. Børn med nedsat registrering kan også føle sig presset i sociale situationer. De kan opleve, at de ikke er i stand til at opfange nuancer i samtaler eller reagere på sociale signaler, hvilket kan føre til usikkerhed og lavt selvværd.

Nedsat Registrering – Hvordan hjælper vi børn med at reagere bedre på sanseindtryk?

Børn, der oplever nedsat registrering af sensoriske stimuli, kan have brug for ekstra opmærksomhed og støtte for at håndtere deres særlige behov. Det er vigtigt at forstå, at disse børn ikke er uopmærksomme eller ligeglade, men deres sanser kræver simpelthen mere intensitet for at bemærke og reagere på sanseindtryk. I denne artikel vil vi se på, hvordan vi bedst kan støtte børn med nedsat registrering og skabe et miljø, der er rigt på sensorisk stimulering.

Skab et sensorisk rigtigt miljø

Et godt første skridt er at skabe et miljø, der er rigt på sensorisk stimulering. Dette kan opnås ved at tilføje forskellige teksturer, farver og lyde i barnets omgivelser. Overvej at indrette deres værelse med bløde tæpper, puder i forskellige materialer og farver samt beroligende musik eller naturlyde. Det kan være en stor opgave som forælder at hjælpe barnet igang, fordi det ikke altid føles som om der er et naturligt drive. Et rum hvor dit barn nemt kan skrue op for indtryk er at foretrække, og så kan du overveje hvordan du kan hjælpe med at tage initiativ til at udnytte strategier.

Aktiviteter med intens stimulering

Aktiviteter, der giver intens stimulering, kan være til stor hjælp for børn med nedsat registrering. Hoppepuder, trampoliner og kuglebassiner er alle gode muligheder. Disse aktiviteter kan hjælpe med at øge barnets opmærksomhed og reaktion på sanseindtryk. Derudover kan fysisk aktivitet også være med til at forbedre deres generelle velbefindende. Nogle børn med nedsat registrering har dog ikke et stort naturligt drive, og skal hjælpes igang. Nogle børn opgiver hurtigt hvis kravene i opgaven bliver for store. De kan have oplevet mange nederlag i fysisk aktivitet, og ikke være motiverede, så de har brug for støtte. Positive opmuntring, guiding og tilpasning af aktiviteten er nøglen her.

Vær tålmodig, gentagende og tilpas aktiviteten

Det er vigtigt at huske, at børn med nedsat registrering kan have brug for gentagende instruktioner eller forklaringer. Vær tålmodig og gentagende, når du kommunikerer med dem. Giv dem den tid, de har brug for, til at forstå og reagere på, hvad der bliver sagt eller forventet af dem. Det kan være vigtigt at have øje for dagsform, og krav. Ofte møder vi børnene for højt på krav trappen, fordi de godt kan, men nogle dage har dit barn bare brug for succes. Det kan være relevant at sætte ind med strategier for tilpasning, uden at gøre dem til nederlag. Sætninger som ” Jeg kan godt se at det er svært idag, kroppen vil ikke helt som du vil, her, nu skal jeg hjælpe dig med skoene” kan være lige det der skal til.

Balancer mellem krav, dagsform og indtryk

Observér dit barn nøje og tilpas deres miljø og aktiviteter, så det passer bedst til deres individuelle behov og individuelle dagsform. Hver dag kan være forskellig, og hverdag har nye krav. Det er en god ide at mærke efter hos dit barn, om de strategier der virkede igår, overstimulerer idag.

nedsat registrering lavt selvværd

Børn med nedsat registrering har brug for vores støtte og forståelse for at trives i en verden, der kan virke overvældende for dem. Ved at skabe et sensorisk rigtigt miljø, tilbyde aktiviteter med intens stimulering og være tålmodig og gentagende, kan vi hjælpe dem med at håndtere deres sanseindtryk bedre. Hvert barn er unikt, og vi bør søge tilpassede strategier og værktøjer ind. Lad os sammen arbejde for at skabe en verden, der er mere inkluderende og støttende for alle børn, uanset deres særlige behov.

Categories:

Tags:

Comments are closed