balance sansen den vestibulære sans balancesans spatial

At balancere bevægelser, følelser, kognition og relationer er afhængig af vores bogstavelig balanceevne som styres af vores balancesans.

balance sansen
den vestibulære sans

Hvorfor er det vigtigt at tale om balance og balancesans? Er balance ikke noget vi alle kan, og hvis ikke, kan det så trænes? I indlægget her vil jeg fortælle lidt om hvorfor dit barns balancesans har så stor betydning for deres evne til at indgå i relationer, tænke på matematik opgaver, og regulere egne følelser.

Hvad er balancesansen?

Balancesansen består af De semicirculære kanaler, i det indre øre, som er tre ringe der peger rundt i hver deres retning og giver hjernen information om, hvordan hovedet er placeret i forhold til tyngdekraften og hvilken bevægelse kroppen laver.

De tre ringe udvikles ikke samtidig hos fosteret, de superiore semicirkulære kanaler udvikles først, og peger i en retning fremad. De registrerer bevægelser i det frontale plan, når vi bevæger os mellem at kigge op, og kigge ned, forskyde vægten frem og tilbage, eller slå ud i moro og blive lukket sammen i “fosterstilling”

Den sætte ring som udvikles er den posteriore semicircular kanal, som ligger i retningen lateralt, og giver os mulighed for at bevæge os fra side til side

Og den horisontale er den sidste, rotation om egen akse. Når vi ruller, eller spinner. 

balance sansen 
den vestibulære sans

Hvilken betydning har de tre kanaler?

De tre kanaler er som muskler, jo mere de stimuleres, jo mere de bliver brugt, jo stærkere bliver de. I det her tilfælde er styrken, evnen til at bearbejde, og tolere indtryk.

Børn som ikke bevæger sig meget, børn som ofte trækker sig fra bevægelse og føler sig utilpasse ved bevægelse, vil have sværere ved at tolere indtryk, og sværere ved at lave den motoriske planlægning der skal til for flytte sin krop.

Hvordan kan vi stimulere vores børns balancesans?

Jo mere de bruger deres krop, jo bedre bliver de. Jo mindre de bruger den, jo sværere bliver det. Jo mere vi kan have kroppen med i aktiviteterne, jo bedre.

Herhjemme og i klinikken er min helt store ting de her dage, forhindringsbaner. Vi bygger et UTAL af forhindringsbaner, og det er SJOVT! Jeg er især glad for redskaber fra Gonge, som giver en bred mulighed for at bygge baner og konstruere forhindringer.

Det er en fed måde at kunne tilpasse og ændre i sværhedsgrader, så krop og sansning udfordres, men uden at det bliver for svært.

Og hvad har det så med min intro at gøre?

Jo, balancesansen, den fortæller os om hvor vi er i space, hvad er op, hvad er ned, og hvordan vender jeg i rummet. Det fortæller os hvor vi er, og skaber balance i vores system, vi har brug for først og fremmest at vide hvor vi selv er, det er en forudsætning at være tryg i at være hvor man er. At være tryg i sin egen sansning, før man kan: Indgå i sociale relationer, regulere sine følelser, tænke højere kognitive tanker.

Categories:

Tags:

Comments are closed